Naši partneri

Završeni projekti

Razvoj omladinskog preduzetništva

Kao sastavni dio programa poslovnog vrta UPC se uključio kao glavni partner u projekat “Razvoj omladinskog preduzetništva” čiji je nosilac bio Omladinski Savjet RS. Projekat je namjenjen mladim ljudima od 18 do 24 godina starosti, iz Banja Luke, Rogatice, Vlasenice, Srebrenice i Bijeljine, a podržan je od strane Svjetske Banke u BiH, Italijanske vlade i Fondacije «Mozaik». Cilj projekta je bio da doprinese većoj orijentisanosti mladih i njihovom osnaživanju za razvoj preduzetništva, odnosno pokretanja biznisa u lokalnim sredinama iz kojih dolaze.

Aktivnosti projekta su podrazumijevale realizaciju 5 prezentacija projekat sa svrhom upoznavanja mladih sa socio-ekonomskim prilikama za realizaciju poslovnih ideja u navednim opštinama,  kao i značaju i prednostima omladinskog preduzetništva, organizaciju višednevne obuke za 20 učesnika za poslovno planiranje i organizaciju konferencije o Zapošljavanju mladih.

Prezentacije su održane u predmetnim opštinama u toku oktobra, uz tehničku organizaciju OSRS-a, učešće lokalnih omladinskih organizacija, predstavnika lokalnih vlasti, Zavoda za zapošljavanje RS, srednjih škola i fakulteta, uspješnih privrednika, i predstavnika različitih programa i inicijativa za podsticaj i podršku preduzetnicima iz ovih opština. Po jedan predstavnik UPC-a je učestvovao u svih 5 prezentacija, predstavio rad Centra, prepreke i podršku mladim preduzetnicima. Prezentacije su okupile preko 250 učesnika.

Obuka je održana od 8.11. – 11.11.2012 u prostorijama UPC. OSRS je okupio 20 učesnika iz navedenih 5 opština, a UPC je pripremio materijale i održao samu obuku koja je obuhvatila vještine prodaje i prezentovanja, te poslovnog planiranja. U toku  seminara učesnici su podjeljeni u 5 timova razrađivali poslovne ideje, uz podršku mentora, koje su zatim predstavile pred komisijom, sastavljenom od predstavnika UPC-a, ICBL-a, RARS-a i OSRS-a. U radu sa učesnicima učestvovali su i mentori iz ICBLa i udruženja Prijatelji Srebrenice, kao budući nosioci podrške učesnicima u matičnim opštinama.

U okviru projekta, oraganizovana je i konferencija «Za kvalitet života: Zapošljavanje mladih!», 14.11.2012., – predstavnici UPC-a su učeštvovali na konferenciji kao panelisti, i prezentatori na temu: Problemi i mogućnosti u procesu zapošljavanja mladih. Konferencija je realizovana u Narodnoj skupštini RS, uz pokroviteljsvo Odbora za pitanja djece, mladih i sporta, te učešće  u programu konferencije predstavnika Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, Zavoda za zapošljavanje, Privredne komore, Glavne službe za reviziju javnog sektora RS, Fondacije Mozaik, Programa za zapošljavanje mladih (YERP) UNDP-MDGF, ICBLa i Razvojne agencije EDA, te učešće u plenarnoj diskusiji preko 50 predstavnika relevantnih institucija, preduzeća i organizacija iz ove oblasti.

Prijavite se

Log In

Create an account