Naši partneri

Završeni projekti

LDP – Program za razvoj lidera 2012/2013

Projekat “LDP – Program za razvoj lidera 2012/2013” je realizovan školske 2012/2013 godine, kao pilot projekat za pokretanje Programa za razvoj lidera UPC-a, u saradnji sa Udruženjem Servis za trening, edukaciju i preduzetništvo- STEP Banja Luka, kao nosiocem projekta.
Svrha projekta  je bila omogućiti  studentima Univerziteta u Banjoj Luci sticanje praktičnog iskustva u struci kroz rad na projektima.
Projekat je finansiran od strane Ministarstva porodice, omladine i sporta RS i grada Banja Luka, uz dodatnu finansijsku podršku iz NORBAS projekta.  Partneri projekta su bili kompanija Lanaco, Turistička organizacija grada Banja Luka (TOBL) i Razvojna Agencija Čelinac, u ulozi nalogodavca za studentske projekte.
U toku projekta, grupa od 25 studenata je radila u projektnim timovima na poslovima u struci na konkretnim projektnim zadacima koje im je zadao UPC u saradnji sa gore navedenim partnerim.
Pored obuke iz projektnog menadžmenta, studentima je pružena administrativna, logistička i mentorska podrška.
Za vrijeme obuke kroz rad na projektima studenti su u timovima realizovali slijedeće projekte:
  • sa kompanijom Lanaco izrada baze podataka za buduće administrativno vođenje LDP programa i studentske prakse,
  • za potrebe TOBL-a realizovana su dva projekta izrade master plana razvoja turističkih mikrolokacija  Delibašino selo i Ušće,
  • za potrebe Razvojne Agencije Čelinac pripremljena je Studija izvodljivosti za uspostavljanje poslovnog centra Čelinac.

Prijavite se

Log In

Create an account