Naši partneri

Aktuelno u UPC-u

Praksa za studente UNIBL

Praksa za studente – Univerzitetski preduzetnički centar poziva studente Univerziteta u Banjoj Luci da se prijave na praksu kroz rad na projektu “Izrada Master planova razvoja turizma za mikro lokacije”, koji se realizuje u saradnji sa Turističkom organizacijom grada Banja Luka (TOBL).
Aktivnosti programa
Praksa za studente, pored rada na projektu, obuhvata i besplatan trening uz projektnog menadžmenta, na temu pripreme i realizacije projekta, uključujući razradu projekata koji će se realizovati u timovima.
(Sadržaj kampa – trening iz upravljanja projektnim ciklusom, osnove turističkog planiranja, prezentacija projektnog zadatka od strane TOBL-a, trening iz bazičnih vještina, formiranje timova i priprema plana rada na projektu za naredni period).
Rad u timovima na projektnim zadacima će se realizovati u periodu april – jun 2016. godine. Tokom izrade Master planova razvoja turizma za mikro lokacije, studenti će imati mentorsku podršku, kao i svu potrebnu stručnu i tehničku podršku.
Predviđeni zadaci za timove – formiranje informativno dokumentacione osnove, analiza postojećeg stanja, analiza tržišta i terenski rad, priprema prijedloga plana i projekata, razrada odobrenih projekata na lokaciji, priprema dokumenta Master plana.
Lokacije koje ce se obrađivati: Suturlija i Ljubačke doline.
Naručilac projekta je Turistička organizacija grada Banja Luka. Studenti praksu obavljaju u UPC i na terenu, uz  redovnu komunikaciju sa TOBL-om i osobljem UPC-a.
Sastav timova – prostorni planer, arhitekta, ekolog, ekonomista, geograf/turizmolog
Po završetku prakse studenti dobijaju ovjerenu potvrdu od Univerziteta o učešću u programu sa opisom realizovanih aktivnosti.
Svi zainteresovani studenti se mogu prijaviti na e-mail aleksandar.cicic@unibl.rs

Prijavite se

Log In

Create an account