Naši partneri

Aktuelno u UPC-u

Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju

Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije desetu godinu zaredom organizuje takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju. Cilj takmičenja je  promovisanje preduzetničke klime u Republici Srpskoj i pružanje podrške potencijalnim i postojećim istraživačima, inovatorima i preduzetnicima koji žele komercijalizovati svoje ideje.

Takmičenje će okupiti veliki broj učesnika sa kvalitetnim inovacijama, od kojih će najbolje biti odabrane od strane stručnih recezenata i žirija, kroz pet krugova recenziranja.

Ciljna grupa takmičenja su, pored inovatora koji su već učestvovali na takmičenjima, i mladi inovatori, studenti i srednjoškolci koji su oprijedeljeni za inovatorske izazove, učenje i dokazivanje. Da biste učestvovali u takmičenju, potrebno je imati konkretnu inovaciju. Za najbolje ideje su predviđene nagrade.

Na takmičenju mogu učestvovati svi stanovnici Republike Srpske koji imaju realizovanu inovaciju ili inovaciju koja je pred neposrednom realizacijom, uz uslov da su oformili tim od najmanje tri člana. Pored nagrada za najbolje inovacije i najuspješnije timove, svi učesnici takmičenja će imati besplatnu stručnu pomoć u vidu edukacija kroz trening i konsalting, te besplatnu medijsku podršku.

Više informacija o takmičenju možete pronaći na internet sajtu www.inovacija.org i na fejsbuk stranici www.facebook.com/inovacija2016. Kontakt osoba u Ministarstvu nauke i tehnologije je Čedomir Oljača – 051/338-727, kojem se svi zainteresovani mogu obratiti sa pitanjima vezanim za takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju.

Prijavite se

Log In

Create an account