Naši partneri

Author Page

Promocija evroatlanskih integracija

Kao partner udruženju CeSER, Univerzitetski preduzetnički centar učestvuje u realizaciji projekta “Promocija evroatlanskih integracija”.   Projekat ima za svrhu da doprinese boljem razumijevanju evoroatlanskih procesa i procesa pridruživanja među mladim ljudima (studentima)…

Read more...

NORBAS

NORBAS projekat za svrhu ima izgradnju platforme za saradnju i razvoj visokoškolskih institucija  iz Bosne i Hercegovine i Srbije (BAS) i Norveške (NOR). Saradnja je predviđena  u zajedničkim istraživačkim i obrazovnim aktivnostima…

Read more...

Sava Garden

Projekat ” Sava Garden –  Regionalni rast kroz ekonomski i ruralni razvoj – ReGERD”  za cilj ima jačanje lokalne saradnje za potrebe pružanja podrške malim i srednjim preduzećima, za poboljšanje inovacija, konkurentost i…

Read more...

Pokreni svoj biznis

” Pokreni svoj biznis ” je realizovan tokom 2013-te godine, kao saradnja na projektu sa Gradskom razvojnom agencijom grada Banja Luka – CIDEA, u okviru sporazuma  o saradnji Univerziteta i Agencije. Projekat je sufinansiran od…

Read more...

Studentsko preduzetništvo – Imam ideju

Projekat “Studentsko preduzetništvo” je promocija studentskog preduzetništva i podrška realizaciji poslovnih ideja. Ovaj trogodišnji projekat je realizovan u periodu od  2012-te do 2014-te godine. Nosilac projekta je  Centar za istraživanje i studije GEA,…

Read more...

Studentski poslovni vrt

Projekat “Studentski poslovni vrt” je dio programa za podsticanje razvoja preduzetništva sa fokusom na studente iz ruralnih sredina, čija je realizacija započela 2011. godine i koji je sufinansiran preko ICBL-a od strane…

Read more...

Prijavite se

Log In

Create an account