Our partners

Ongoing projects

Promocija evroatlanskih integracija

Kao partner udruženju CeSER, Univerzitetski preduzetnički centar učestvuje u realizaciji projekta “Promocija evroatlanskih integracija”. Projekat ima za svrhu da doprinese boljem razumijevanju evoroatlanskih procesa i procesa pridruživanja među mladim ljudima (studentima) unapređenjem…

Read more...

Preduzetničko učenje – SEECEL

SEECEL – Strateško pilotiranje preduzetničkog učenja u visokom obrazovanju Univerzitet u Banjoj Luci, kao jedna od pilot insitucija učestvuje u realizaciji projekta “Strateško pilotiranje preduzetničkog učenja na visokoškolskim ustanovama”, čiji je nosilac…

Read more...

Projekat «Laboratorija Ideja»

Aktuelni projekti u UPC-u: Projekat «Laboratorija Ideja» TEMPUS projekat «iDEA Lab» odnosno «Razvoj studentskog preduzetništva i otvorenih inovacija u saradnji univerziteta i privrede», je fokusiran na kreiranje mreže centara, Laboratorija ideja, u svrhu…

Read more...

Subscribe me

* This field is required

Log In

Create an account