Naši partneri

Ciljne grupe

Ciljne grupe

Korisnici usluga Centra su primarno privredni subjekti i studenti koji čine ciljne grupe.

 Studente Univerziteta u Banjojluci  dijelimo na

 1. Potencijalni preduzetnici – studenti koji imaju potencijal da postanu preduzetnici i/ili koji su zainteresovani za preduzetničku karijeru, ali još nisu zreli za pokretanje preduzeća, te ih je potrebno usmjeravati i jačati njihove namjere u tom pravcu;
  1. Aktivni preduzetnici odnosno početnici – studenti koji imaju konkretnu poslovnu ideju i koji žele da ju realizuju te im je potrebna pomoć i podrška u  procesu pripreme za realizaciju. U ovoj kategoriji su obično  studenti  pri kraju studija I ciklusa, studenti II i III ciklusa, i nedavni diplomci (do 2 godine nakon završetka studija), koji već imaju određen stepen znanja i iskustva, stečenih uglavnom kroz studentsko organizovanje, volontiranje, stažiranje i prakse;
  2. Mladi lideri – u ovu grupu spadaju svi ostali studenti koji su zainteresovani za usvajanje praktičnih znanja i sticanje radnog iskustva;
  3. Mladi istraživači – budući naučno-istraživački radnici.

Privrednici

 1. Poslodavci –  preduzeća i preduzetnici koji su zainteresovani za kadar sa Univerziteta u Banjojluci i koji su voljni da učestvuju u kreiranju istog kroz programe našeg Centra i saradnju sa Univerzitetom,
 2. Preduzetnici –  koji osnivaju preduzeća bazirana na znanju i inovacijama, i
 3. Preduzeća – koja su zainteresovana za upotrebu naučno – istraživačkog rada za unapređenje svog poslovanja.

 Pored toga Centar će naglasak staviti na pružanje usluga, partnerske odnose i saradnju sa:

 1. Akademskom zajednicom
  1. Magistri i doktori nauka (zaposleni i spoljni saradnici na Univerzitetu u BL);
  2. Univerziteti i instituti u BiH i svijetu;
  3. Javni i  privatni sektor za podršku razvoju poslovanja
   1. Lokalne, entitetske, nacionalne i internacionalne institucije;
   2. Razvojne agencije, preduzetnički inkubatori i centri, tehnološki i inovacioni centri, centri za transfer tehnologija;
   3. Privredne komore, sturkovna udruženja, nevladine organizacije, mrežne organizacije…

Prijavite se

Log In

Create an account