Naši partneri

Kancelarija za istraživanje i razvoj

Kancelarija za istraživanje i razvoj

Kancelarija za istraživanje i razvoj omogućava prenos znanja, te naučni ili tehnički „know-how“ sa Univerziteta u Banjoj Luci na privredu putem transfera tehnologija, te ideja i istraživačkih rezultata baziranih na tehnologiji.

Djelatnosti ovog podsektora obuhvataju sljedeće:

 • Jačanje kapaciteta za istraživanje i razvoj na Univerzitetu u Banjoj Luci
 • Građenje infrastrukture za saradnju između univerziteta i preduzeća te transfera znanja i tehnologije
 • Prenošenje rezultata istraživanja partnerima iz industrije te širenje rezultata istraživanja putem objavljivanja istih u časopisima i na konferencijama na nacinalnom i internacionalnom nivou
 • Vođenje računa o pitanjima prava intelektualne svojine u projektima za istraživanje i razvoj, te pružanje konsultantskih usluga u istoimenoj oblasti
 • Osnivanje i upravljanje mrežom kancelarija za istraživanje i razvoj na Univerzitetu u
  Banjoj Luci
 • Osnivanje baze podataka istraživačkih rezultata na Univerzitetu u Banjoj Luci
 • Promovisanje rezultata istraživanja
 • Organizovanje i realizovanje istraživanja na teme koje su interesantne za privredu
 • Upravljanje interdisciplinarnim forumima i mrežama

 

Prijavite se

Log In

Create an account