Naši partneri

Program podrške lokalnom i regionalnom razvoju

Program podrške lokalnom i regionalnom razvoju

Program podrazumijeva primarno rad na realizaciji razvojnih projekata i na izradi razvojnih strategija i studija.

Centar će na ime toga, aktivno učestvovati na tenderima za pružanje usluga izrade razvojnih strategija i studija, kao i konkurisati sa svojim prijedlozima u (lokalnim, nacionalnim, regionalnim, međunrodnim) pozivima za projekte, te aktivno tražiti izvore finansiranja za projekte, za svoje potrebe, za klijente i partnere.

Područja koja ćemo adresirati će se poklapati sa strateškim pravcima Centra, i uključivaće promociju i razvoj preduzetništva, razvoj kadrovskih potencijala, razvoj preduzeća, privrede i lokalne zajednice, unapređenje saradnje univerziteta i privrede, kao i sve ostale projekte koji mogu da doprinesu ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine.
U za naredni period primarni fokus u ovom domenu će biti stavljen na realizaciju razvojnih projekata u saradnji sa razvojnim agencijama i privrednim komorama, među kojima prije svega sa RARS-om, CIDEA-om i Privrednom  komorom RS/ BL.

Osim toga u cilju realizacije izgradnje funkcionalnih struktura za transfer znanja, tehnologija i resursa Univerziteta i privrede, Centar će nastaviti sa pružanjem kontinuirane podrške razvoju tehnoloških parkova i inovacionih centara u BiH – odnosno infrastrukture za podršku razvoju preduzeća, pri čemu  će primarni fokus biti dat:

  • Saradnji sa CIDEA-om na realizaciji Tehnološkog Biznis parka Banja Luka;
  • Saradnji sa Inovacionim centrom Banja Luka;
  • Realizaciji  Mreže omladinskih preduzetničkih klubova RS.

Prijavite se

Log In

Create an account