Naši partneri

Programi sticanja radnog iskustva

Programi sticanja radnog iskustva

Centar će dodatno realizovati  program sticanja radnog iskustva nezavisno od programa za razvoj vještina, za širu bazu korisnika. Prakse, volontiranje i stažiranje će se se realizovati u preduzećima, institucijama i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Program se izvodi kontinuirano, s tim što se periodično organizuju promotivne aktivnosti za animiranje poslodavaca i praktikanat za uključivanje u program i dopunjavanje baza podataka. Shodno tome očekuju se periodi intenzivnijih aktivnosti i periodične akumulacije praksi koje su uslovljene dinamikom realizacije nastave i ispita za studente, kao i sezonskog povećanja obima posla u privredi.

Pored toga s obzirom da su potrebe za kadrovima evidentne u drugim aktivnostima Centra, poput istraživačkih i razvojnih projekata dio program praksi će biti realizovan u samom Centru čime će se realizovati koncept kreiranja infrastrukture za realizaciju praksi na samom Univerzitetu. Ovo je izrazito značajno u svjetlu identifikovane problematike nedostatka kvalitetnih pozicija, limitirane sposobnosti preduzeća za adekvatan prihvat visokokvalifikovane radne snage bez radnog iskustva, odsustva istraživačo-razvojne komponente u privredi, posebno u MSP što često dovodi do neprikladnosti alociranih poslova za datu stručnu spremu zbog čega kvalifikovani kadrovi obavljaju rutinske poslove koji nisu vezani za njihove kvalifikacije.

Realizacija programa podrazumijeva da Centar ima uspostavljen sistem za praćenje realizacije praksi i osiguranje kvaliteta koji se sastoji od:

  • Baza podataka o studentima koji su korisnici usluga centra;
  • Baza partnera i poslodavaca koji učestvuju u programu;
  • Standardizovan i formalizovan set pravila i procedura koje se primjenjuju prilikom realizacije programa;
  • Prikladan adminstrativni sistem za praćenje realizacije svake pojedinačne prakse;
  • Proaktivnog pristupa u traženju poslodavaca i praktikanata;
  • Pripreme poslodavca za prijem praktikanta i praktikanta za odlazak na praksu.

 

Prijavite se

Log In

Create an account