Naši partneri

Vođenje karijere – servis za razvoj karijere i savjetovanje

Vođenje karijere – servis za razvoj karijere i savjetovanje

Usluge za  vođenje karijere namijenjene su primarno studentima Univerziteta i pružaju se kroz slijedeće aktivnosti:

 • Pomoć pri sastavljanju biografija, popratnih pisama i prijava za posao,
 • Individualno savjetovanje u razvoju karijere,
 • Savjeti i pripreme za intervju,
 • Radionice, treninzi i seminari „mekih“ vještina,
 • Informacije o slobodnim radnim mjestima, praksama, volontiranju, stipendijama (lično, putem web stranice i elektronskog infromatora),
 • Prezentacije poslodavaca i susreti sa poslodavcima,
 • Brošure i ostali materijali sa savjetima pri zapošljavanju i razvoju karijere,
 • Pristup internetu preko računara u centru,
 • Organizacija sajmova zapošljavanja.

Kao primarni  vid saradnje sa poslodavcima, alociranje kadrova u privredni sektor podrazumijeva i set usluga koje su direktno namijenjene poslodavcima koji učestvuju u ovom programu:

 • Organizacija i omogućavanje učešća u studentskim projektima, konkursima i takmičenjima u svrhu pružanja mogućnosti da identifikuju  svoje potencijalne buduće kadrove,
 • Radionice i predavanja za poslodavce,
 • Organizacija programa praksi i volontiranja i podrška poslodavcima u pronalaženju i odabiru kvalitetnih kandidata i realizaciji praksi,
 • Predstavljanje poslodavaca  studentima i građenju imidža poslodavaca.

Prijavite se

Log In

Create an account