Naši partneri

O nama

O nama

Dobrodošli!
o nama Univerzitetski preduzetnički centar je organizaciona jedinica Univerziteta u Banjoj Luci. Uspostavljen u novembru 2009. godine. Univerzitetski preduzetnički centar – UPC, posvećen je promovisanju inovativnog razmišljanja i razvoju preduzetničkog duha među studenatima.

Cilj Centra je da poboljša kapacitete Univerziteta, koji će da doprinesu ekonomskom i socijalnom razvoju zajednice u kojoj posluje, kroz stimulaciju preduzetništva, inovacija i razvoja preduzeća.

Prijavi se za bazu!
o nama (2)Pozivamo studente zainteresovane za korištenje usluga UPC-a da se prijave za našu bazu podataka.
Studenti u bazi od nas dobijaju redovno informacije o našim aktivnostima kao i o različitim mogućnostima koje im se pružaju.

Za prijavu u bazu pošaljite nam popunjen obrazac koji možete preuzeti ovdje na upc@unibl.rs
Radujemo se budućoj saradnji.

TOPSIM simulacija poslovanja
o nama (3)UPC poziva studente Univerziteta u Banjoj Luci na petodnevni program obuke započinjanja i vođenja proizvodnog preduzeća, u vidu simulacije uz pomoć softverskog paketa TOPSIM Production Startup!, koji omogućavaju učenje kroz donošenje odluka i učenja na vlastitim greškama, ali u sigurnom okruženju.

Prijavite se

Log In

Create an account