Naši partneri

Cilj centra

Cilj centra

  • Unaprijedi razumijevanje, značaj i ulogu preduzetništva u ekonomiji i zajednici;
  • Primijeni stečeno znanje studentske populacije u praksu, s namjerom poboljšanja socijalnog i ekonomskog progresa;
  • Promoviše preduzetničko obrazovanje sa namjerom da se studenti bolje pripreme na neizvjesnost koje danas nosi moderna ekonomija;
  • Da stvara nove vrijednosti bilo socijalno ili komercijalno iz akademskih aktivnosti.

Procesi globalizacije i privreda bazirana na znanju donosi nove mogućnosti i izazove poslovanju. Tržišta postaju globalnija s novim konkurentima, skraćuje se ciklus životnog vijeka proizvoda, kupci su zahtjevniji i složenost tehnologije se povećava. Informacije, ideje i znanje postaju osnova konkurentnosti. Privreda koja se više bazira na proizvodnji, distribuciji i upotrebi znanja utiče na proces inovacije i pristup inovacijama. Poslovanje u sektoru znanja se više isplati i raste brže nego poslovanje u drugim sektorima privrede. Kompanije zasnovane na znanju obično se nalaze oko novih tehnologija i najmodernijih naučnih dostignuća.

Složenost poslovanja na takvom globanom tržištu postavlja ogromne izazove pred preduzeća i pojedince u procesu stvaranja i održavanja kokurentnosti, te im je potrebna pomoć.  S obzirom na to da privreda ima daleko veći uticaj na društvo u cjelini od samog kreiranja profita i radnih mjesta, neophodno je kreiranje sistema za podršku nastajanju i razvoju preduzeća baziranih na znanju i inovacijama. Odatle postoji potreba za formiranjem preduzetničkih centara u okviru Univerziteta kao čuvara, generatora i izvora znanja, koji će osigurati okruženje, vođstvo i pomoć preduzećima.

Univerzitetski preduzetnički centar (UPC, u daljem tekstu Centar), Univerziteta u Banjoj Luci, bi trebao biti ključna institucija u stvaranju klime pogodne za razvoj temeljen na znanju i da na taj način ponudi mogućnosti za ostanak generacijama mladih intelektualaca u našoj zemlji.

Centar je fokusiran na razvoj i jačanje  kapaciteta za potrebe privrede, i to:

  1. ljudskih i materijalnih resursa u okviru Univerziteta,
  2. preduzetnika,
  3. preduzeća/privrede i
  4. lokalne zajednice.

Vizija – BiH ekonomija bazirana na znanju
Misija – Preduzetnički centar je agent za jačanje veze Univerziteta u Banjoj Luci i privrede, zalaže se za dvosmjeran transfer znanja, tehnologija i ljudskih resursa, i kreira platformu za realizaciju saradnje.

Prijavite se

Log In

Create an account