Naši partneri

Djelatnosti Centra

Djelatnosti Centra

  1. Motivisanje, informisanje, edukacija i savjetovanje preduzetnika
  2. Organizacija programa neformalne edukacije
  3. Realizacija istraživačkih i razvojnih projekata (nacionalnih, međudržavnih i međunarodnih)
  4. Realizacija programa studentske prakse
  5. Organizovanje poslovnih inkubatora
  6. Konsultantske usluge
  7. Izrada razvojnih strategija, investicionih studija i elaborata, poslovnih planova
  8. Djelatnosti pružanja različitih usluga u privredi: vođenje poslovnih knjiga, unapređenje poslovanja, poresko savjetovanje, uvođenje i komercijalizacija novog proizvoda, razvijanje kanala prodaje i distribucije za klijente, kontinuirano praćenje tržišta za konkretne naručioce, uvođenje informacionih sistema, web dizajn, i sl.
  9. Razvoj klastera i lanaca vrijednosti
  10. Izdavaštvo

Prijavite se

Log In

Create an account