Naši partneri

Promocija i razvoj preduzetništva

Promocija i razvoj preduzetništva

Centar je jedinstveno mjesto za poslovni razvoj, sa posebnim naglaskom na fazu inicijalnog razvoja poslovne ideje i samog preduzetnika, odnosno na identifikaciju,  podršku i generisanje preduzetnika u studentskoj populaciji.  Osim toga fokus će biti stavljen i na preduzeća bazirana na znanju (kreativne industrije) i inovacije koje imaju potencijal da stvore preduzeća visoke kvalitete, a koje su pokrenute od strane studenata i profesora.

Usluge podrške preduzetnicima će se krojiti prema stepenu razvoja i potrebama svakog pojedinačnog korisnika i primarno će se pružati kroz program Preduzetničkog kluba, Inkubatora i Poslovnog vrta, čiji članovi će biti izvor za identifikaciju potreba i kreiranje dodatnih programa i usluga podrške.

Pored promocije i razvoja preduzetništva u krugu studenata, centar takođe nudi usluge razvoja postojećih preduzeća i privrede. U skladu s tim, osnovane su Kancelarija za saradnju s privredom i Servis za podršku preduzećima.

 

Prijavite se

Log In

Create an account