Naši partneri

Kancelarija za saradnju s privredom

Kancelarija za saradnju s privredom

Usluge i fokus – kancelarija za saradnju s privredom:

  • Generisanje saradnje bazirane na istraživanju i edukaciji;
  • Koordinacija realizacije zajedničkih istraživačkih projekata;
  • Facilitacija transfera tehnologija i inovacija;
  • Traženje  tema za istraživanje i disertacije iz poslovne zajednice;
  • Ostvarivanje i održavanje bliskih odnosa sa privrednim subjektima;
  • Alociranje tema i projekata na studente i akademsko osoblje;
  • Organizacija studentski posjeta preduzećima.

Prijavite se

Log In

Create an account