Naši partneri

Studentski preduzetnički klub

Studentski preduzetnički klub

Studentski preduzetnički klub će raditi na generisanju veće orijentisanosti mladih prema samozapošljavanju i preduzetništvu na Univerzitetu u Banjoj Luci. Ovo će se ostvariti kroz kreiranje sistema kontinuirane podrške, obuke i mentorstva za mlade preduzetnike kroz formiranje i rad kluba.

Klub pruža mjesto i okruženje gdje potencijalni mladi preduzetnici mogu doći prije svega da konstruktivno provedu svoje slobodno vrijeme u prijatnoj i opuštenoj atmosferi u druženju sa drugim mladim preduzetnicima; samostalno nadograđuju svoje znanje; informišu se i učestvuju u programima edukacije; traže pomoć, informaciju, usmjerenje ili stručan savjet vezan za pokretanje i vođenje biznisa (u momentu kada im takve usluge zatrebaju).

Primarne usluge kluba su:

 • Obuka i obrazovanje za preduzetništvo
 • Informisanje
 • Coaching i mentorstvo
 • Savjetovanje
 • Umrežavanje (networking) sa iskusnim preduzetnicima i drugim mladim preduzetnicima
 • Organizacija praksi za preduzetnike

Preduzetnički klub se sastoji od:

 • članova (aktivnih i potencijalnih mladih preduzetnika),
 • koordinatora kluba,
 • programskih aktivnosti (edukacija, mentorstva, informacija, događaja za umrežavanje, info dana i sl.)
 • prostorije  (dnevnog boravka) sa
  • računarima sa internet konekcijom (i dodatno wireles hot spot-om),
  • info tablom,
  • elektronskom i fizičkom bibliotekom,
  • osnovnom kancelarijskom opremom stavljenom na raspolaganje članovima za pripremu i inicijalnu realizaciju poslovne ideje – pored računara uključuje  faks i fotokopir aparat (za printanje, kopiranje, skeniranje)
  • opremom za prezentacije, sastanke, edukacije i slične događaje – laptop, projektor, flipčart table
  • aparatom za samooposluživanje kafom i bezalkoholnim napitcima,

U fazi kada članovi kluba započnu realizaciju svoje poslovne ideje pa sve do godinu dana od momenta registracije djelatnosti, na raspolaganju im je nešto opšriniji spektar usluga koje se pružaju po istim principima kao u preduzetničkom inkubatoru bez iznajmljivanja poslovnog prostora.

 

Prijavite se

Log In

Create an account