Naši partneri

Projekat « Laboratorija Ideja »

Projekat « Laboratorija Ideja »

TEMPUS projekat «iDEA Lab» odnosno «Razvoj studentskog preduzetništva i otvorenih inovacija u saradnji univerziteta i privrede», je fokusiran na kreiranje mreže centara, Laboratorija ideja, u svrhu pružanja podrške generisanju i komercijalizaciji inovativnih poslovnih ideja studenata.

ideja

Partneri projekta su 3 visokoškolske ustanove iz Srbije, 2 iz BiH i jedan iz Crne Gore, predstavnici 8 organizacija javnog i privatnog sektora iz ovih zemalja, uključujući studentske asocijacije, te iz EU – 3 univerziteta i 3 druga partnera. Nosioc projekta je Univerzitet u Novom Sadu. Predviđeno je trajanje projekta od 36 mjeseci sa početkom u januaru 2014-te godine. Ukupna vrijednost projekta je  oko 850 000,00 eura.

UPC je zadužen za

  • implementaciju svih aktivnosti vezanih za obezbjeđivanje održivosti rezultata projekta, uključujuči i izradu strategije održivosti,
  • uključivanje laboratorije ideja u obrazovni proces, izgradnju partnerstava sa preduzećima i institucijama,
  • vođenje aktivnosti procjene potreba preduzetnika i privrede za edukacijom i uslugama u zemljama Zapadnog Balkana,
  • aktivno učestvuje u uspostavljanju Laboratorije ideja, razvoju i realizaciji obuka i materijala, i razvoju virtuelne platforme za korisnike laboratorije, kao  organizaciju rada Laboratorije ideja i realizaciju pogramskih aktivnosti
  • organizaciju jednog od treninga za osoblje,
  • aktivno učešće u aktivnostima razvoj Regionalnog tržišta ideja, diseminacije i umrežavanja, uspostavljanja regionalnog takmičenja sa pokretanje preduzeća za studente i organizaciju konferencije sa implementatore Otvorene inovacije.

Ostali partneri iz BiH  koje smo uključili u projekat i sa kojima ćemo sarađivati na implementaciji ovih aktivnosti su Univerzitet u Zenici,  udruženje studenata ESTEEC i ICBL.

ideja (1)

» Kancelarija za istraživanje i razvoj
» Razvojni program za mlade istraživače
» Osnivanje spin-offova i spin-outa
» Program podrške lokalnom i regionalnom razvoju
» Aktuelni projekti

Prijavite se

Log In

Create an account